E-mailPraktijk voor massagetherapie

Massage voor doofblinden en ouderen

Een persoon die doofblind is, is niet per definitie helemaal doof en helemaal blind. Het platvorm doofblindheid heeft in 1999 de volgende definitie van doofblindheid geformuleerd:

'Doofblindheid is een combinatie van doof-slechthorendheid en blind-/slechtziendheid. Doofblindheid belemmert mensen in hun communicatie, het verwerven van informatie en de mobiliteit. Zonder aanpassingen, hulpmiddelen en/of ondersteuning van anderen kunnen doofblinde mensen niet vanzelfsprekend deelnemen aan het dagelijkse en het maatschappelijke leven.'

Communicatie met doofblinden

Omdat iedere persoon een eigen verhaal heeft en alle beperkingen verschillend zijn, is de communicatie met iedere persoon anders. Het Nederlands ondersteund met gebaren, is een manier waarop men kan communiceren met slechtzienden. De vierhandengebarentaal en het met blokletters schrijven in de hand maakt communicatie met 100 % doofblinden mogelijk. Voor diegene die slecht hoort, is helder en duidelijk praten de manier om contact te leggen. Iedere doofblinde communiceert op een persoonlijke manier naargelang welke zintuigen de persoon gebruikt.

Massage van doofblinden

Massage prikkelt de (tast)zintuigen. Bij het niet of slecht functioneren van bepaalde zintuigen, bijvoorbeeld bij doven, blinden of doofblinden, is het tastzintuig extra belangrijk. Bij veel mensen die deze beperkingen hebben, compenseert het lichaam de ongemakken, waardoor en lichamelijk blokkades ontstaan. Massage is een doeltreffend middel om via het belangrijke tastzintuigen het lichaam te laten ontspannen. Daarnaast ondersteunt het de persoon in het maatschappelijk leven. Sommige doofblinden glijden in een sociaal isolement. Massage is daarom een goed therapeutisch middel om het gevoel van bestaansrecht te stimuleren. De massage kan wanneer noodzakelijke bij de persoon thuis gedaan worden. Contacteer de praktijk voor verdere informatie.

Massage voor ouderen

Bij praktijk Tigelaar heeft men tevens veel massage-ervaring voor ouderen. Met de lichamelijke beperkingen die vaak gepaard gaan met ouderdom, wordt goed rekening mee gehouden waardoor de persoon nog steeds de massage als positief ervaren kan. De massage kan als noodzakelijk bij de persoon thuis gedaan worden. Contacteer de praktijk voor verdere informatie.